Avantaje pentru detinatorul certificatului de competenta:

1. Acordarea certificatului de competenta se bazeaza pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil sa faca în conditii reale de munca;
2. Evaluarea competentelor ajuta la cresterea încrederii în sine si a capacitatii de autoevaluare;
3. Certificatul de competenta ofera recunoasterea competentelor unei persoane, indiferent de modul în care acestea au fost dobândite;
4. Certificatul de competenta poate fi acordat indiferent de vârsta candidatului fara a restrictiona accesul la evaluare;
5. Certificatul de competenta constituie o garantie a capacitatii unei persoane de a activa într-o ocupatie/calificare si pune în evidenta competentele transferabile de la o ocupatie la alta. De aceea, obtinerea unui certificat de competente profesionale mareste sansele de angajare si posibilitatile de dezvoltare a unei cariere.


ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE

1. Înscrierea candidatului în procesul de evaluare a competentelor;
2. Autoevaluarea candidatului;
3. Stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea;
4. Planificarea si organizarea procesului de evaluare;
5. Culegerea dovezilor de competenta;
  • Dovezi directe
  • Dovezi indirecte
  • Dovezi suplimentare
  • 6. Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta;
    7. Înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii;
    8. Eliberarea certificatului de competenta.

    S.C. SALT INCERC S.R.L. Braila